24/06/2021 | 745 |
0 Đánh giá

Nhật Nguyệt thủy pháp là liệu pháp tự nhiên vận dụng các hiện tượng Nhật Thực, Nguyệt Thực, tết Đoan Ngọ, Siêu trăng, Trăng máu, tiết Hạ chí để gia tăng năng lượng cho nước, từ đó khiến nước có tác dụng tịnh hóa, tiêu độc, giải hạn :

Phong Thủy Yên Minh hy vọng việc ứng dụng Nhật Nguyệt thủy phápv vào tư vấn phong thủy nhà ở, Kỳ Môn Độn Giáp, xem Bát tự Tử Bình sẽ giúp mọi người cải thiện vận hạn hiệu quả, có được sức khỏe, trí tuệ, sức mạnh để thành tựu những mục tiêu, đam mê cuộc đời !

Tư vấn phong thủy nhà ở - Nhật Nguyệt thủy pháp giúp tịnh hóa, tiêu độc, giải hạn

https://g.page/PhongThuyYenMinh

Nhật Nguyệt thủy pháp

Nhật Nguyệt thủy pháp

1. Nhật Thủy là gì ?

Nhật Thủy (nước mặt trời) là nước 

Phóng sanh & lấy Nhật Nguyệt Thủy Pháp ngày Siêu trăng 

 

 

 

 

 

Chu Thái Dương (朱傣杨)

Điều hành Phong Thủy Yên Minh (096.799.3872

Chuyên gia tư vấn Phong Thủy nhà ở, xem Bát tự, gieo quẻ Kỳ Môn Độn Giáp

Achan người Việt Nam đầu tiên nhận Huyền thuật Hoàng Gia Thái Lan từ Lư Sĩ Hoàng Gia Thái Sorom


(*) Xem thêm

Bình luận