15/05/2023 | 281 |
0 Đánh giá

Luang Pu Mun còn gọi là Ajahn Mun ( việt đọc là A Chan Măn) là vị thiền sư lỗi lạc nổi tiếng nhất Thái Lan vì khai sáng dòng tu rừng khổ hạnh (13 hạnh đầu đà) Thudong ở Thái Lan. Ngài cũng là người đào tạo ra rất nhiều đệ tử đạt Thánh Quả A La Hán, bản thân những người đệ tử này sau này cũng đào tạo ra nhiều vị A La Hán cho đất nước Thái Lan. 

Kinh tu rừng là cội nguồn của mọi phước báu Phật Pháp Tăng của dòng tu rừng. Mỗi ngày tụng 2 lần sớm tối hay bật máy tụng kinh 24/24 sẽ đem lợi lạc vô giá

1. ĐẢNH LỄ TAM BẢO 

2. CẦU TAM BẢO GIA HỘ

 

3. HỒNG DANH CÁC VỊ PHẬT THÍCH CA

4. ĐÓN NHẬN NĂNG LƯỢNG VŨ TRỤ

5. MỜI PHẬT NHẬP VÀO CƠ THỂ

6. 8 CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI CỦA PHẬT THÍCH CA

7. KINH TÀI LỘC, CẢI TỬ VI XẤU, MAY MẮN

8. KINH RẢI TÂM TỪ - PHONG THỦY YÊN MINH

9. HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC 

10. MỜI TAM BẢO BAN PHƯỚC GIA TRÌ

Chu Thái Dương (朱傣杨)

Điều hành Phong Thủy Yên Minh (096.799.3872

Chuyên gia tư vấn Phong Thủy nhà ở, xem Bát tự, gieo quẻ Kỳ Môn Độn Giáp

Achan người Việt Nam đầu tiên nhận Huyền thuật Hoàng Gia Thái Lan từ Lư Sĩ Hoàng Gia Thái Sorom


(*) Xem thêm

Bình luận