19/07/2023 | 1714 |
0 Đánh giá

Tổ Lesi là ngọn nguồn sức mạnh huyền thuật Nam Tông, nên còn gọi là Tổ Bùa. Các Pháp sư Achan khi làm lễ đều phải kêu gọi Tổ Lersi về để chứng giám, ban phép cho bùa chú, amulet. Bài viết giúp khám phá những bí mật chưa ai biết về tổ Lersi

1. Tổ Lersi là ai ?

Tổ Lersi (Rishi, Tổ bùa Lersi, thầy tổ Lersi, Lư Sĩ, Ẩn sĩ, Lục Tà) là những vị ẩn sĩ, chọn cách xa rời nơi phố thị nhộn nhịp, ẩn cư ở những nơi thâm sơn cùng cốc để:

+ tìm đạo giải thoát, giác ngộ. 

+ luyện tập thần thông, phương thuật cứu người, biết quá khứ vị lai

- Link bài viết chi tiết về Tổ Lersi

Lersi đầu cá sấu

Lersi đầu cá sấu

2. Theo hệ thống tâm linh thì Tổ Lersi tương đương với những ai ?

Những vị bỏ lên núi cao rừng sâu tìm Đạo như Tổ Lersi ở Ấn Độ, Thái Lan, Campuchia, Lào tương đương với các vị tu Đạo giáo ở Trung Hoa, Việt Nam, còn gọi là Đạo Sĩ, phương sĩ, thầy mo, thầy cúng, pháp sư hay các thành tựu giả (Siddhi) trong Mật tông Ấn Độ hay Mật Tông Kim Cang Thừa.... Điểm khác biệt chính là Tổ Lersi chỉ ưa thích sống ở nơi núi non hoang vu hẻo lánh, còn một số pháp sư, đạo sĩ chuyên sống ở thành thị để giáo hóa chúng sanh.  

Đạo sĩ Võ Đang Trung Hoa cũng búi tóc như Tổ Lersi Nam Tông

Đạo sĩ Võ Đang Trung Hoa cũng búi tóc như Tổ Lersi Nam Tông

3. Tổ Lersi tu Đạo như vậy thì lúc mất sẽ ở cõi nào ?

Dù tu theo hệ thống Đạo thuật khác nhau nhưng chư Tổ Lersi khi mất đều về cõi Thiên như các Đạo sĩ Trung Hoa. Lúc đó họ sẽ được gọi là Chư Thiên, Thần tiên, ví dụ như chư Thiên Đầu Voi, Thần Khỉ Hanuman.

Cá biệt có một số vị Lersi có nhiều công đức Ba La Mật, thiện hạnh, tu tập dứt được nhiều phiền não thế nên khi mất được sanh lên những cõi trời của bậc Thánh trong Phật giáo như cõi Ngũ Tịnh Cư Thiên (Zuddhàvàsa, Ngũ bất hoàn thiên, Ngũ tịnh cư xứ, Ngũ na hàm thiên, Ngũ tịnh cư) của quả vị A Na Hàm Thánh Quả (Anāgāmi) còn gọi là Bất lai quả, Bất hoàn quả, A na hàm quả vị.

A Na Hàm là quả chứng đắc thứ ba. Người đạt quả vị này sẽ không còn sanh vào cõi vật chất hay phi vật chất và không còn trở lại cõi người, sẽ được sanh lên cõi trời Ngũ bất hoàn, tu cho đến khi chứng quả A la hán.

Tam quả A Na Hàm

Tam quả A Na Hàm

4. Có bao nhiêu vị Tổ Lersi theo Huyền Thuật Nam Tông ?

Yant 108 vị Tổ Lersi

Yant 108 vị Tổ Lersi

Thường các Achan pháp sư Thái Lan sẽ phụng thờ 108 vị Tổ Lersi đại diện như hình ở trên.

Con số 108 chỉ là con số tượng trưng, giống 84000 pháp môn của Phật giáo, thực tế số lượng Tổ Lersi rất nhiều, vượt qua con số 108 này. 

Đó là chưa kể bắt nguồn từ các Rishi ở Ấn Độ nhưng ở Khmer, Thái Lan, Lào hay Myanmar đã hình thành rất nhiều vị Tổ Lersi của riêng họ, đó là chưa kể các vị thầy ở Việt Nam qua nước bạn tu học thành tài cũng được người dân tôn kính gọi là Lersi.  

5. Ở Việt Nam có Tổ Lersi hay không ?

Cử Đa - tổ Lersi của người Việt Nam

Cử Đa - tổ Lersi người Việt Nam đắc đạo thành Tiên

Ở Việt Nam, rất nhiều Tổ Lersi thành đạo ở vùng núi Cấm (Thiên Cấm Sơn) hay ở núi Tà Lơn (Bokor) do vị trí long mạch đắc địa của vùng Tổ Sơn này chuyên xuất sinh Thánh nhân.

Vị Lersi người Việt đắc đạo thành tiên không chỉ nổi tiếng ở Việt Nam mà cả ở Campuchia chính là Phật sống Cử Đa, mà người Campuchia thường kính trọng gọi là ông Lục Tà. 

Cử Đa tên thật Nguyễn Thành Đa hay Nguyễn Đa. Năm Thiệu Trị thứ năm (1845) ông thi đỗ võ cử nhân, làm võ quan triều Nguyễn. Có thuyết cho Cử Đa là người của Vua Hàm Nghi phái vào Đàng Trong giúp nghĩa quân. Cử Đa huấn luyện võ nghệ cho nghĩa quân, từ đó hình thành võ phái Thất sơn Thần Quyền.

Sau khi căn cứ Láng Linh - Bảy Thưa bị quân Pháp tiêu diệt, ông Cử Đa ẩn mình vào rừng sâu tiếp tục chiêu mộ nghĩa binh kháng chiến.

Ở Phú-Quốc một thời gian, ông  qua Giang-Thành rồi lên núi Tà-Lơn. Tại đây, ông gặp Minh-Sư chân truyền đạo pháp và đặt cho đạo-hiệu Ngọc-Thanh :

Hắc y đổi lại cà-sa,
Cải tên đặt lại hiệu là Ngọc-Thanh.

Từ đó, ông thâu nhiều tín-đồ ở núi Tà-Lơn, và lâu lâu lại trở về Thất-Sơn thăm các đệ-tử cũ. Ông thường dặn bảo tín-đồ rằng nếu không có mệnh-lệnh thì không một ai được bạo-động gì 

Thế rồi từ ấy trở đi; không còn ai biết được tăm-hơi gì về ông nữa. Cho đến ngày tháng ông Cử đăng Tiên, cũng không tìm hỏi đâu ra được. Chỉ có lời truyền khẩu rằng từ ngày vắng bóng vị Giáo-chủ, thỉnh-thoảng có người thấy một ông già râu tóc bạc phơ, mặt non mơn-mởn, cỡi hổ mun, vượt rừng qua lại trong dãy Thất-Sơn. Người ta thì-thầm bảo nhau: ông già ấy là ông Cử !

Cử Đa chính là người khai mở thánh địa huyền tích Tà Lơn ở Campuchia. Ông  là người đặt tên cho các trạm dừng chân trên núi Tà Lơn: Trung Tòa, Kim Quan, Trạm Nhất, Lan Thiên, Hàm Long, Bàn Ngự, Cán Dù, Châu Thiên…

6. Vị đứng đầu 108 vị Tổ Lersi là ai ?

Có nhiều trường phái tu hành theo kiểu Lersi, tuy nhiên đa phần các trường phái đều xem các vị dưới đây là đứng đầu, chủ trì hay đại diện cho 108 vị Tổ Lersi:

1. Ngài Lersi Ta Fai. 

Gọi đù là Por Gae Lersi Ta Fai. Ngài được xem là hóa thân của Thần Shiva với năng lực điều khiển ngọn lửa (kasin fai). Khi Lersi Ta Fai mở con mắt thứ ba, mọi vật nằm trong tầm nhìn của con mắt này sẽ bị lửa thần quét qua và thiêu thành tro bụi.

Việc sở hữu con mắt thứ ba là kết quả của sự thực hành tự kiểm soát và từ bỏ bản ngã trong nhiều ngàn kiếp. Người như vậy thường có dấu hiệu đặc biệt trên cơ thể khi sinh ra, một trong những dấu hiệu này là hình thức của một con mắt Thần Thánh.

Lersi Tafai - vị có con mắt Hỏa Nhãn Kim Tinh

Lersi Tafai - vị có con mắt Hỏa Nhãn Kim Tinh

2. Ngài Lersi Narod

Narot là vị đạo sĩ lầu thông Tam Tạng kinh điển, đại diện tiêu biểu cho 108 vị Lersi của Huyền thuật Nam Tông Thái Lan, Khmer, có thể ban cầu cho các tín thỏa mãn mọi mong ước chính đáng nên rất được sùng bái, nhất là trong lĩnh vực âm nhạc, tình duyên.

Lersi Narod - vị chủ trì, đại diện cho 108 vị Lersi

Lersi Narod - vị chủ trì, đại diện cho 108 vị Lersi, chứng minh cho các buổi lễ

7. Thần chú thông dụng của Tổ Lersi

Cần biết để có thể trì tụng hiệu quả các thần chú dưới đây, bạn cần phải được các Achan làm lễ Vô Thần, hay đội mặt nạ Thần tương ứng. Có vậy bạn mới nhận được gia trì hiệu quả từ dòng truyền. 

Nghi thức này tương tự như nghi thức quán đỉnh của Mật tông Kim Cang Thừa. Nếu chưa quán đỉnh thì không được tụng đọc nghi quỹ, hay trì chú, quán tưởng, nếu vẫn cố phạm thì gọi là trộm pháp. 

Để cầu nguyện Lersi Narot, phẩm vật cần có là trầu cau, thuốc lá, vòng hoa lài hay nho. 

Lersi Narot

Lersi Narot

Thần chú cầu nguyện đến 108 vị Lư Sĩ:

Om Surawepoya Ruesi Poya Na Ma Ha

Phiên âm:

“Ôm su ra guê bô da rư si bô da na ma ha”

 Thần chú cầu nguyện sự gia trì của Lư Sĩ

Om dtwa mewamaadtaa ja bpidtaa dtwa mewa dtwa mewa pantusaja sakhaa dtwa mewa dtwa mewa witayaa tarawinam dtwa mewa dtwa mewa sarawam ma ma tewa tewa

Phiên âm:

Ôm toa mê goa ma át ta cha pít ta a toa me gia toa me goa ban tút sa cha sa kha a toa me gia toa me goa ghít ta da a ta ra ghin nam toa me goa toa me goa sa ra goam ma ma tê goa tê goa.”

Tổ Lersi độ khỏi kẻ xấu hãm hại

Tổ Lersi độ khỏi kẻ xấu hãm hại

Chu Thái Dương (朱傣杨)

Điều hành Phong Thủy Yên Minh (096.799.3872

Chuyên gia tư vấn Phong Thủy nhà ở, xem Bát tự, gieo quẻ Kỳ Môn Độn Giáp

Achan người Việt Nam đầu tiên nhận Huyền thuật Hoàng Gia Thái Lan từ Lư Sĩ Hoàng Gia Thái Sorom


(*) Xem thêm

Bình luận