10/07/2023 | 233 |
0 Đánh giá

Cúng cầu siêu, cúng thí thực, hóa vàng mã cho người mất có hiệu quả hay không ?

Làm cách nào để nhận biết một lễ siêu độ thành công ?

Yếu quyết cần phải có để một buổi lễ cầu siêu thành tựu mỹ mãn là gì ?

Trải nghiệm của khách về lễ cầu siêu Đại Nhật Như Lai + đốt nến ngũ năng ngày 7.7.2023 chính là phản hồi tốt cho thấy việc cúng lễ đúng phương pháp sẽ giúp thành tựu việc âm lưỡng thiên giới cho gia tiên cửu huyền vậy. 

Ngày 7.7.2023 mình tổ chức lễ cúng cầu siêu Đại Nhật Như Lai + đốt nến ngũ năng cho 9 khách hàng đã đăng ký. Thời gian cúng bắt đầu từ 7h để tận dụng cổng năng lượng 7777, giúp kết nối các chiều kích tâm linh, nhận năng lượng gia trì từ chư Phật, Bồ tát, Hiền thánh tăng, Lersi, chư Thiên, chư Thiên Rồng, chư Quỷ Thần, tinh linh hiệu quả. 

Đức Vairochana - Bổn tôn siêu độ mạnh mẽ nhất

Đức Vairochana - Bổn tôn siêu độ mạnh mẽ nhất 3 thừa Phật giáo

+ Link bài viết cúng cầu siêu 7.7.2023, giải thích vì sao Đại Nhật Như Lai là bổn tôn mạnh nhất trong việc siêu độ

Quan Âm tứ thủ - Bổn tôn chuyên vào Địa ngục siêu độ chúng sanh

Quan Âm tứ thủ - Bổn tôn Đại Bi chuyên vào Địa ngục siêu độ chúng sanh

+ Link bài viết vì sao cần cúng tiền cho người âm + thiên giới ? Bí pháp giúp cúng tiền hiệu quả

A Di Đà Phật - giáo chủ Tây Phương Cực Lạc, cõi tịnh độ thù thắng Phật Thích Ca hướng mọi người về

Tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật - giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc, cõi tịnh độ thù thắng mà Phật Thích Ca hướng mọi người quy mệnh

1. Mở máy tụng kinh có thể siêu độ cho người đã mất hay không ?

Theo một số trường phái Phật giáo, việc mở máy tụng kinh không thể siêu độ cho người mất. Vì sao ?

+ Máy chỉ phát âm thanh copy, nhại lại, không phải từ sinh vật có ý thức bậc cao, khả năng tâm linh phát triển như con người. Cũng như con vẹt có thể nhại tiếng người nhưng không thể đối đáp hoàn hảo như con người. 

+ Nếu máy tụng có thể siêu độ cho người mất thì các sư trong chùa hết nhiệm vụ, không còn phải đi tụng đám cho Phật tử. Việc siêu độ đòi hỏi những yếu tố tiên quyết như:

1. giữ giới miên mật

2. thiền định thâm sâu 

3. kết nối bổn tôn mạnh mẽ. Ví dụng pháp môn chuyển di thần thức Phowa của Mật tông Kim Cang Thừa đòi hỏi hành giả phải kết nối với Bổn tôn Vô Lương Thọ Phật (Phật A Di Đà) ở cõi Tây Phương Cực Lạc. 

2. Tiền tâm linh là gì ?

Nhiều người nghĩ "trần sao âm vậy". Người mất ở cõi âm cũng sẽ có một loại tiền để thọ dụng như người ở cõi dương. Thực tế hoàn toàn không phải vậy.

Chúng sanh ở thế giới vô hình sẽ sử dụng một loại tiền tâm linh, hay còn gọi là tiền biến hóa. Loại tiền này không có hình dạng hay giá trị cố định mà tùy tâm tùy nghiệp hiển hiệp. 

Ví dụ một chúng sanh là ngạ quỷ muốn một ổ bánh mì ngon nhưng do nghiệp tham lam nên không thể tìm thấy bánh mì dù đi khắp cùng trời cuối đất cả một thời gian dài. Khi được người nhà cúng tiền tâm linh, chỉ cần ngạ quỷ đó khởi niệm bánh mì ngon thì một ổ bánh mì ngon sẽ hiện ra và ngạ quỷ có thể thọ dụng được.

Cần nhớ nghiệp tham lam khiến ngạ quỷ dù có nuốt thức ăn vào họng thì thức ăn cũng sẽ bị cháy ở cổ họng khiến không no được. Tuy nhiên do thần lực của chư Phật, Bồ tát gia trì vào tiền tâm linh mà Ngạ Quỷ có thể thọ dụng ổ bánh mình dễ dàng, no đủ chứ không bị cháy khát giữa chừng như trước.  

Diệm Nhiên vương Bồ Tát - TIêu Diện Đại Sĩ

Diệm Nhiên vương Bồ Tát - TIêu Diện Đại Sĩ, hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm chuyên cứu chúng sanh ra khỏi ác đạo, bổn tôn chính trong mông sơn thí thực khoa nghi

3. Đối tượng có thể sử dụng tiền tâm linh gồm những ai ?

2 loại chúng sinh có thể thọ dụng tiền tâm linh theo Phật giáo chính là:

1. Cửu huyền ở cõi âm có phước báu.

Phước báu nghĩa là họ không phải chịu đọa địa ngục, súc sanh hay ngạ quỷ. Tuy phước báu đó không thể giúp họ sanh thiên hưởng quả lạc nhưng họ có thể thọ dụng tùy nghiệp ở cõi âm, không phải đói khát, thiếu thốn, khổ sở như ngạ quỷ, cũng không phải chịu nhục hình tra tấn thảm thiết như cõi địa ngục. 

2. Cửu huyền ở cõi Thiên

Thường những gia đình danh giá, làm tướng, doanh nhân hay chính trị gia thường có rất nhiều cửu huyền ở cõi Thiên độ trợ.

Tâm linh Phật giáo cho rằng người trong hoàng gia, giai cấp thống trị, lãnh đạo trên thế giới chính là con cháu của chư Thiên, bởi phải có rất nhiều phước báu mới có thể có được danh vọng, địa vị, quyền lực, giàu sang tột đỉnh, muôn người chỉ có một như vậy. 

Đại Nhật Như Lai - Bổn tôn siêu độ cực kỳ mạnh mẽ

Đại Nhật Như Lai - Bổn tôn siêu độ cực kỳ mạnh mẽ

4. Vì sao cửu huyền ở cõi thiên có nhiều phước báu, thọ hưởng đầy đủ ngũ dục mà vẫn cần người nhà cúng tiền tâm linh ?

Câu hỏi này là một câu hỏi hóc búa, mãi sau này mình mới được sư cô giảng giải cặn kẽ rõ ràng để có thể thấu hiểu lẽ huyền vi. 

Như một quốc gia có nhiều lãnh chúa cát cứ, vị nào có phước báu nhiều thì sẽ có diện tích đất lớn hơn, có nhiều người hầu kẻ hạ, hay lâu đài làm bằng vàng bạc, thất bảo quý giá sang trọng. Những vị có phước báu ít hơn sẽ thọ hưởng ít hơn, không đẹp bằng, không rộng bằng, không tốt bằng. 

Cũng như vậy, cõi thiên có nhiều chư thiên sinh sống. Vị có phước báu lớn sẽ sở hữu cung điện lớn, quốc gia lớn, hay ở những tầng trời cao hơn, an bình hơn, tự tại hơn, không chịu những tai họa do Atula hay các đại như phong đại gây ra. Những vị phước báu nhỏ sẽ không được tự tại thoải mái như vậy nên ước mong chính của họ là được người nhà cúng dường tiền tâm linh để họ có thể mở rộng lãnh thổ, xây lâu đài thành quách bằng vàng, bằng ngọc, có nhiều người hầu kẻ hạ hơn nữa. 

Chính vì nguyên nhân đó, gia tiên ở cõi thiên sẽ năng giúp đỡ con cháu của họ ở hạ giới để đổi lại được cúng dường tiền tâm linh, giúp họ có nhiều quyền lực, danh vọng, của cải, thần thông ở cõi Thiên. Đây là một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi vậy. 

Tôn Thắng Phật Mẫu - bổn tôn chuyên siêu độ gia tiên ở cõi Thiên

Tôn Thắng Phật Mẫu - bổn tôn chuyên siêu độ gia tiên ở cõi Thiên

5. Trải nghiệm vi diệu của khách sau lễ cúng siêu độ Đại Nhật Như Lai ngày 7.7.2023

Phản hồi của khách về ứng nghiệm cúng siêu độ 7.7.2023

Phản hồi của khách về ứng nghiệm cúng siêu độ 7.7.2023

Khách nhắn tin báo mình biết lúc 13h30 ngày 7.7.2023 thì mơi thấy cả ông bà nội và ông bà ngoại, là những người mà khách nhờ cúng cầu siêu trong lễ siêu độ Đại Nhật Như Lai ngày 7.7.2023. Đặc biệt là ông bà khác nói chuyện rất vui vẻ, thông báo khách đã chuyển sang nhà mới, có rất nhiều tiền vàng mã rơi xung quanh mọi người. 

Khách lấy làm lạ vì thời điểm mơ là thời điểm mình chưa cúng lễ xong, mãi tới 16h30 mới xong nên không thông báo cho mình ngay lúc đó. Mấy ngày nay khách cũng có cầu nguyện ông bà cho mơ thấy như bài viết đã hướng dẫn nhưng rất tiếc là không có được giấc mơ nào nữa. 

Quy trình cúng siêu độ Đại Nhật Như Lai ngày 7.7.2023

Quy trình cúng siêu độ Đại Nhật Như Lai ngày 7.7.2023

Mình đã giải thích khách lý do vì sao chưa hết thời khóa cúng mà ông bà khách đã nhận được tiền cúng như hình trên

Giải thích vì sao khách không có được giấc mơ như đã cầu

Giải thích vì sao khách không có được giấc mơ như đã cầu

6. Thời gian quan trọng nào cần ưn tiên để đốt nến Rahu, ngũ năng cho gia tiên ?

Thời gian đốt nến cho gia tiên ưu tiên

Thời gian đốt nến cho gia tiên ưu tiên

Thời gian ưu tiên đốt nến ngũ năng, rahu

Thời gian ưu tiên đốt nến ngũ năng, rahu

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, ở các cõi giới vô hình dù là ở Địa Ngục cũng luôn có những chư Thiên phụ trách quản lý, như Diêm Vương, Nam Tào Bắc Đẩu, Ngưu Đầu Mã Diện, Hắc Bạch Vô Thường chứ không phải không có ai quản lý như trong đình đính kèm ở dưới, mọi người nhé

Ai quản ngân hàng vàng mã ở dưới ta

Ai quản ngân hàng vàng mã ở dưới ta ?

Chu Thái Dương (朱傣杨)

Điều hành Phong Thủy Yên Minh (096.799.3872

Chuyên gia tư vấn Phong Thủy nhà ở, xem Bát tự, gieo quẻ Kỳ Môn Độn Giáp

Achan người Việt Nam đầu tiên nhận Huyền thuật Hoàng Gia Thái Lan từ Lư Sĩ Hoàng Gia Thái Sorom


(*) Xem thêm

Bình luận