Khóa thiền vipassana 20 ngày do Hòa Thượng Sayadaw Beelin dẫn chúng (6/10 - 25/10)

Khóa thiền vipassana 20 ngày do Hòa Thượng Sayadaw Beelin dẫn chúng (6/10 - 25/10)

01/10/2020


Thiền Vipassana (Thiền Minh Sát Tuệ) là đỉnh cao của Phật giáo Nguyên Thủy. Cho tới ngày hôm nay, chư tăng Phật giáo Nguyên Thủy ở Sri Lanka, Campuchia, Thái Lan, Lào, Miến Điện vẫn tu tập pháp thiền này.  Khóa thiền Vipassana 20 ngày do Hòa Thượng Sayadaw Beelin dẫn chúng (6/10 - 25/10) có điểm đặc biệt là có cả offline và online do tình hình bệnh dịch Covid. Hy vọng mọi người có thể tham dự Khóa thiền vipassana 20 ngày do Hòa Thượng Sayadaw Beelin hướng dẫn để có nhiều lợi lạc thân tâm !

Xem thêm ››

Linh nghiệm tư vấn phong thủy nhà ở chùa Bửu Long quận 9

Linh nghiệm tư vấn phong thủy nhà ở chùa Bửu Long quận 9

09/03/2020


Chùa Bửu Long quận 9 là Tịnh Thất rộng hơn 11 ha, tọa trên ngọn đồi phía Tây ngạn sông Đồng Nai, tại Phường Long Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.  Khi chọn đất để xây chùa, Thiền sư Hộ Tông đã áp dụng tư vấn Phong Thủy nhà ở Trung Hoa để chùa có thể tồn tại và phát triển bền vững với thời gian.  Viếng chùa nhân kỷ niệm 15 ngày Đức Phật triển thần thông hàng phục ngoại đạo ngày 9/3/2020, Phong Thủy Yên Minh đã chứng kiến những hiện tượng vi diệu, chứng tỏ sự nhiệm mầu vô biên của Phật Pháp !

Xem thêm ››