31/10/2021 | 695 |
0 Đánh giá

Sau khi tư vấn Phong Thủy nhà ở, xem Bát tự & Kỳ Môn Độn Giáp, nếu thấy khách gặp vận hạn quá xấu, ở nhà có địa hình loan đầu quá tệ không thể chuyển đi nơi khác, Phong Thủy Yên Minh thường tư vấn khách nương nhờ tha lực của Puja Hỏa tịnh Yamantaka, Lhabab Duchen theo Mật tông Tây Tạng bạt trừ chướng ngại, hóa giải vận hạn xấu, tiêu tai diên thọ. 

Bài viết cung cấp thông tin cần thiết về Lễ Yamantaka,  Lhabab Duchen giúp có hiểu biết sâu sắc về kiến thức giải hạn cấp cao của Mật tông Tây Tạng 

LỄ YAMANTAKA (FIRE PUJA) VỚI LHABAB DUCHEN GIÚP BẠT TRỪ CHƯỚNG NGẠI, HÓA GIẢI VẬN HẠN XẤU, TIÊU TAI DIÊN THỌ ! 

https://g.page/PhongThuyYenMinh

 

Clip buổi lễ Hỏa tịnh Fire Puja Yamantaka, Lhabab Duchen tại tu viện Thánh Chusang RInpoche, Nepal ngày 30.10.2021

Ngày 22 tháng 9 lịch Tạng (27/10/2021 DL) là Lhabab Duchen, là ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trở về từ cõi trời Tam Thập Tam sau khi thuyết pháp cho thân mẫu Maya trong 3 tháng để khai thị giáo pháp cho mẹ nhằm đền đáp lòng từ ái và giải thoát mẹ khỏi vòng luân hồi.

Với Mật tạng, thời gian này rất linh thánh vì là lúc tất cả chư Phật giáng hạ từ các cõi Tịnh độ đến cõi người vì lợi lạc của hữu tình chúng sinh.

Bất cứ lời cầu nguyện nào được tiến hành vào ngày cát tường này sẽ đều được viên thành. Vì vậy, chúng ta cần thực hành các thiện hạnh vào ngày này, chẳng hạn phóng sanh, cúng dường Tam bảo hay thọ bất cứ giới luật nào về thân, khẩu và ý, như thọ bát quan trai giới. Thọ nhận dù chỉ một giới vào ngày này là một thiện hạnh rất mạnh mẽ, bởi một số kinh điển Mật tông nói công đức thực hiện vào ngày này sẽ nhân gấp 10 triệu lần ! 

Giáo lý quý báu của Đức Phật nhằm xua tan khổ đau của hữu tình chúng sinh, nhờ vậy mọi người hiểu được sự vận hành của nghiệp, nhân và quả, nhận ra rằng nguyên nhân của mọi hạnh phúc là yêu thương. Khi vun bồi tình yêu thương, họ đóng góp cho hòa bình thế giới, sự thuận hòa và an lạc và sự suy giảm bạo lực.

Về Puja Lhabab Duchen

+ Thời gian: 27/10/2021

+ Địa điểm: Nepal, tu viện của Ngài Chusang Rinpoche

+ Mục đích: cầu an, cầu siêu, thành tựu ước nguyện.

Đức Phật trở về từ cung trời Đao Lợi

Đức Phật trở về từ cung trời Đao Lợi sau khi thuyết pháp cho thân mẫu Maya

Đại Uy Đức Minh Vương (Phạn là: Yamàntaka, Tây Tạng là G’sin-rje g’sed), biệt hiệu là Giáng Ma Tôn; Mật hiệu là Uy Đức Kim Cang hay đối trị Diêm La Tử Ma (Tử thần, Diêm Vương, Dạ Ma).

Nếu có nguời lễ bái cúng dường liền hay tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phước thọ, vãng sinh ở tịnh thổ Tây phương Cực Lạc, được vô lượng khoái lạc. Mật Giáo ở Nhật Bản (Đông Mật) thông thường cầu Bổn tôn này lúc chiến tranh để xin được chiến thắng, điều phục oán địch…. 🙏🙏🙏

Đại Uy Đức Kim Cang là Bổn Tôn chủ yếu của Vô Thượng Du Già Mật Tục trong Tạng Mật, được coi là tướng phẫn nộ hóa thân của Văn Thù Bồ Tát, biểu thị cho công đức điều phục oán địch, là Bổn Tôn trọng yếu thường thấy trong Mật Giáo, nhất là phái Gelugpa (mũ vàng, Cách lỗ, Hoàng Mạo).

Trong quyển 94 “ Giác Thiền Sao“ nói: “ Tôn này là Giáo Lệnh Luân Thân của Đức Vô Lượng Thọ Như_Lai (tức Phật A Di Đà), được lưu xuất từ Đại Bi Môn, vì chúng sinh vô minh vọng tưởng, mà hiện thân sân nộ rất hung ác, giáng phục quân ma xuất Thế Gian, diệt oán địch của thế gian, thứ nhất là độ người lễ bái cúng dường, tiêu trừ nghiệp chướng, tồi phục oan gia, tăng trưởng phước thọ, cho đến vãng sinh ở tịnh thổ Cực Lạc, được vô lượng khoái lạc “.

Tạng Sử truyền rằng: lúc đó thân thể của Diêm Ma (Diêm Vương), sau khi hiện ra đầu Trâu, mình người, sát hại 2 người ác, uống máu của họ, chặt đứt đầu dùng xương đầu làm cái Bát, theo quấy rối dân Tây Tạng.

Văn Thù Bồ Tát đáp lại sự khẩn cầu của người dân Tây Tạng, thị hiện tướng Đại Uy Đức rất hung ác, cũng có đầu Trâu thân người Tồi Phục Diêm Ma, cho nên tên là Giáng Diêm Ma Tôn.

Về Puja Yamàntaka

+ Thời gian: 26 - 30/10/2021

+ Địa điểm: Nepal, tu viện của Ngài Chusang Rinpoche

+ Mục đích: cầu an, cầu siêu.

Yamantaka - Đại uy đức minh vương

Yamantaka - Đại Uy Đức minh vương

Đợt này có tổng cộng 17 khách hàng của Phong Thủy Yên Minh đã đăng ký cúng dường Puja Hỏa tịnh Yamantaka, Lhabab Duchen

Khách đăng ký cúng fire puja

Khách đăng ký cúng fire puja

Khách đăng ký cúng lễ Hỏa tịnh

Khách đăng ký cúng lễ Hỏa tịnh

Khách đăng ký cúng lễ Yamantaka

Khách đăng ký cúng lễ Yamantaka

Khách đăng ký cúng lễ Lhabab Duchen

Khách đăng ký cúng lễ Lhabab Duchen

Khách đăng ký cúng Puja Lhabab Duchen

Khách đăng ký cúng Puja Yamantaka

Chu Thái Dương ()

Điều hành Phong Thủy Yên Minh (明) 0936.814.313

Chuyên gia tư vấn Phong Thủy nhà ở, xem Bát tự, gieo quẻ Kỳ Môn Độn Giáp

Achan người Việt Nam đầu tiên nhận Huyền thuật Hoàng Gia Thái Lan từ Lư Sĩ Hoàng Gia Thái Sorom


(*) Xem thêm

Bình luận