28/11/2020 | 526 |
0 Đánh giá

Làm người ai cũng sẽ có lúc gặp vận hạn xấu ác, đó là điều không thể tránh khỏi !

Trong các phương pháp giải vận, chuyển hạn của Huyền học Trung Hoa, từ xem Bát tự Tử Bình, tư vấn phong thủy căn hộ cho đến Kỳ Môn Độn Giáp, dẫu rằng không kém phần hiệu quả nhưng Phong Thủy Yên Minh bao giờ cũng khuyến khích khách hàng nên phóng sanh thêm để giúp cải vận, hóa sát, trừ đại họa, khỏi bệnh nặng, có phúc báo lớn một cách dễ dàng mà đơn giản. 

Phóng sanh giúp khách ở Hà Nội trúng tiền tỷ như nào ??

Phóng sanh giúp cải vận, hóa sát, trừ đại họa, khỏi bệnh nặng, có phúc báo lớn, trúng tiền tỷ !

https://g.page/PhongThuyYenMinh

Theo Phật Pháp, bố thí chính là hình thức xả bỏ giúp tâm không vướng mắc, không chấp thủ. Bố thí và cúng dường bản chất cùng một ý nghĩa xả bỏ. Đức Phật đã dạy rằng việc bố thí cúng dường với tín tâm toàn vẹn mà không vướng mắc vào tướng, thì sự bố thí cúng dường đó đem lại cho người bố thí công đức vô lượng.

Clip minh họa công đức của việc phóng sanh

Đại sư Garchen Rinpoche từng dạy "Nếu chúng ta cúng dường hoặc hồi hướng công đức bằng tình yêu thương chân thật một cách vô điều kiện, không nghĩ đến bản thân mình thì sẽ kết nối được với tâm của tất cả chúng sinh. Họ sẽ nhận được nhiều lợi lạc, cũng như phá được tâm chấp ngã để tái sinh vào những cõi giới cao hơn để rồi cuối cùng thành tựu giác ngộ giải thoát".

Đại sư Garchen Rinpoche bàn về phóng sanh

Đại sư Garchen Rinpoche bàn về phóng sanh

Trong hạnh bố thí trong Lục độ ba la mật, xét về mặt thế gian bố thí nghĩa là ta ra ân, ban cho ai đó cái mà ta có. Gồm 3 loại:

+ Tài Thí

+ Pháp Thí

+ Vô úy thí (giúp người không sợ hãi trước nguy nan, thử thách, tai ương hiểm nghèo)

Trên đời này không có gì quý giá bằng sự sống, vì thế giúp cho sinh vật có một chỗ dựa, tìm lấy sự sống trong cái chết chính là hình thức Vô úy thí ý nghĩa nhất, giá trị nhất, viên mãn nhất, thù thắng nhất, cao tột nhất vậy. 

Dưới góc nhìn của Đạo giáo, Phật giáo, phóng sinh chính là liệu pháp giải tai, hóa hiểm thành lành tốt nhất !

Phật giáo chủ trương đề cao Bồ Đề Tâm, tâm Từ Bi "Từ là cứu khổ, Bi là ban vui". Ân cùng dị loại, vì vậy cực lực đề xướng giới sát phóng sinh, bởi công đức phóng sinh là vô bờ, vô hạn lượng 

+ Dùng tiền tài mua động vật phóng sinh là bố thí tiền của

+ Vì chúng thuyết pháp, tụng kinh, trì chú, thọ "Tam quy", "Ngũ giới" là bố thí pháp

+ Đem chúng sinh từ dưới bồn máu, lưỡi dao mà cứu, đây chính là bố thí sự không sợ hãi (Vô úy thí)

Tôn chỉ phóng sinh là độ các loài súc sinh thoát ly huyết đồ bể khổ, vãng sinh ba thiện đạo, vì vậy phóng sinh còn có nghĩa độ sinh. 

Từ luật nhân quả mà nói, người là thiện nhân tất được thiện quả. 

Người cả đời hay phóng sinh tức là thiện nhân, tương lai nhất định tiêu tai miễn nạn, tập chư cát tường, phúc tuệ gia tăng, tuổi thọ tăng trưởng, người thân kẻ thuộc đều mỹ mãn, ngũ phúc lâm môn. Cuối đời có thể tái sanh ba cõi lành hay vãng sanh vào các cõi Tịnh độ như Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, đây là thiện quả. 

Thập Đắc Đại sư (hóa thân của Đức Phổ Hiền Bồ tát) hỏi Hàn Sơn đại sư (hóa thân của Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát) 

"Phóng sinh có thể thành Phật hay không ?"

Đáp "Phóng sinh có thể thành Phật"

Thập Đắc Thiền sư hỏi Hàn Sơn Thiền sư về phóng sanh

Thập Đắc Thiền sư hỏi Hàn Sơn Thiền sư về phóng sanh

Đời Tống, Vĩnh Minh Diên Thọ Thiền Sư trước khi xuất gia từng làm quan trông coi thuế vụ ở huyện Dư Hàng, nhiều lần xuất tiền mua súc vật phóng sinh, sau bị bắt vì phạm trộm tội, sắp bị tử hình thì cười nói "Tương sinh Cực lạc thế giới". Vua nghe vậy mà thả ra. 

Sau sư xuất gia, khắc cẩn tu hành, được thành Đạo nghiệp, vinh chuy Tây phương Thượng phẩm thượng sanh !

Thiền sư Vĩnh Minh Diên Thọ nổi tiếng với công đức phóng sanh

Thiền sư Vĩnh Minh Diên Thọ nổi tiếng với công đức phóng sanh

Lương Vũ Đế hỏi Chí Công thiền sư "Phóng sinh công đức như thế nào ?"

Đáp "Công đức phóng sinh bất khả hạn lượng"

Phóng sanh công đức bất khả hạn lượng !

Phóng sanh công đức bất khả hạn lượng !

Đời nhà Minh, Liên Trì Đại sư lập hai chỗ phóng sinh ở Trường An, soạn giới sát phóng sinh văn, lưu thông thiên hạ, liệt kê 7 điều không nên sát sinh:

1. Ngày sinh nhật không nên sát sinh

2. Sinh tử không nên sát sinh 

3. Tế tiên không nên sát sinh 

4. Hôn lễ không nên sát sinh 

5. Yến khách không nên sát sinh 

6. Cầu nguyện không nên sát sinh 

7. Nghề nghiệp không nên sát sinh 

Liên Trì Đại sư dạy về phóng sanh

Liên Trì Đại sư dạy về phóng sanh

Hám Sơn Đại sư có bài Kệ Phóng sinh:

"Người yêu thân, sinh vật yêu mệnh. Phóng sinh vũ thiên Tâm, phóng sinh thuận Phật giới. Phóng sinh miễn tam tai, phóng sinh rời cửu ác. Phóng sinh tuổi thọ dài, phóng sinh quan lộc thịnh. Phóng sinh con cháu vinh xương, Phóng sinh gia môn khánh. Phóng sinh không lo buồn bực, Phóng sinh ít bệnh tật. Phóng sinh giải oan kết, Phóng sinh tội cấu chỉ toàn. Phóng sinh Quan Âm từ, Phóng sinh Phổ hiền hành. Phóng sinh và sát sinh, quả báo minh như kính".

Đại sư Hám Sơn dạy về phóng sanh

Đại sư Hám Sơn dạy về phóng sanh

Nguyện Vân Thiền sư có thơ 

"Trăm ngàn năm nay, mỗi bát canh,

Oán sâu như biển, hận như thành,

Muốn biết vì sao đao binh khổ,

Hãy nhìn lò mổ lúc sang canh."

Nguyện Vân Thiền Sư và thơ phóng sanh

Nguyện Vân Thiền Sư và thơ phóng sanh

Thời đại Mạt Pháp, ngũ trược ác thế sở dĩ thường có thiên tai nhân họa khắp nơi, bệnh tật đoản mệnh, đổ nhà tuyệt tự, vong quốc diệt chủng nguyên nhân chính do sát nghiệp quá nặng, con người cùng chúng sinh bị giết kết oan gia đối đầu, oan oan tương báo "Ăn miếng trả miếng, lấy sát báo sát", nhân quả báo ứng liên tục mãi không thôi. 

Dưới quan kiến Phật giáo, kiếp nạn đao binh từ miệng người ăn vào mà có, vì thỏa mãn dục lạc mùi vị của ba tấc lưỡi mà giết đi bao nhiêu sinh mệnh, thế nên sẽ gặp họa đao binh sát thân đúng nghĩa "Họa phước không có lối - Con người tự chiêu cảm". 

Trưởng lão Bakkula (Bạc Câu La Tôn Giả) Đệ nhất hạnh vô bệnh, một trong bốn vị đại đệ tử có đại thần thông thuộc hàng thâm hậu nhất trong các vị đệ tử (bốn vị đó là tôn giả Xá Lợi Phất - Sārīputta, tôn giả Mục Kiền Liên - Moggallāna, tôn giả Bakkula và trưởng lão ni Da du đà là - Yasodharā) nhờ công đức phóng sinh mà thành tựu "Ngũ bất tử"

1. Đao giết không chết 

2. Lửa đốt không chết

3. Nấu không chết 

4. Dìm nước không chết

5. Cá lớn nuốt vào bụng không chết

Chứng đắc A La Hán Thánh quả, Tôn giả Bakkula nhập Niết Bàn năm 160 tuổi !

Trưởng lão Bakkula thành tựu hạnh phóng sanh

Trưởng lão Bakkula thành tựu hạnh phóng sanh phi thường

Từ đây có thể kết luận sát sinh tức là giết chính mình, phóng sinh tức là cứu chính mình

.........................................................................................................................................................................................................

Khách ở Hà Nội kể với Phong Thủy Yên Minh một câu chuyện thú vị về quả báo của phóng sanh tới ngay và luôn. 

Tháng 11 năm 2019 trên đường đi thì khách thấy một bà bán ốc, bán cá để phóng sanh.

Trời lúc đó là giữa trưa, nắng cực kỳ gay gắt. Nghĩ thầm trong bụng nếu để 1, 2 tiếng nữa mà không bán được mớ ốc thì chúng sẽ chết vì nhiệt độ cao. Động lòng trắc ẩn, khách liền năn nỉ bà bán cho bán thiếu vì trong túi cũng không có đủ tiền, khó khăn về kinh tế vây quanh do vận hạn xui rủi lá số Bát tự đang kéo tới. 

Trúng số nhờ phóng sanh ốc

Trúng số nhờ phóng sanh ốc

Bà bán thấy vậy cũng cho khách mua chịu. Sau khi phóng sanh, khách mua vé số và điều bất ngờ đã xảy ra, khách trúng GIẢI ĐẶC BIỆT 1 tỷ đồng, giải quyết được những nợ nần trước đó, trả tiền lại cho bà bán ốc, cải thiện vận hạn xấu ác trong một tíc tắc không ai có thể ngờ !

Phóng sanh ốc trúng số 1 tỷ đồng

Phóng sanh ốc trúng số 1 tỷ đồng

Có lẽ khi kể lại câu chuyện hy hữu này, một số bạn đọc vẫn không tin rằng quả báo phóng sanh lại có thể lớn đến dường ấy, trúng tới 1 tỷ, hay không bằng hên, việc trúng số chỉ là ngẫu nhiên hay may mắn, tuyệt không thể nào do phóng sanh mà được. 

Trong các tích về Phật có câu chuyện bà lão ăn xin tuy chỉ cúng dường Phật Pháp Tăng một ngọn đèn nhỏ nhoi với giá 2 xu, không cầu gì cho riêng bản thân mình cả, mà nguyện Phật là đấng Thế Tôn, là bậc đại từ đại bi, có thể đem Pháp cam lồ giúp chúng sanh thoát khỏi sanh tử luân hồi. Với tâm nguyện kính trọng, cao thượng vượt bực mà ngọn đèn nhỏ của bà lão ăn xin vẫn liên tục cháy sáng dù đã ba ngày đêm trôi qua, dẫu cho những tràng hoa héo rủ, những ngọn đèn lần lượt cạn dầu rồi tắt ngúm.

Ngoài ra cũng có câu chuyện bà lão nghèo cúng cho Phật đậu mà công đức vượt hơn cả vị quốc vương cúng dường Phật. Điều đó nói lên chân cúng dường phụ thuộc vào tâm thành kính, tâm cho đi vô vụ lợi, không vị kỷ, chỉ có vậy mới cảm ứng được thần linh chứ không phụ thuộc vào giá trị món cúng dường. 

Cũng như vậy, số tiền khách bỏ ra để chuộc lại sinh mệnh cho lũ ốc có thể rất nhỏ nhoi, không đáng là bao, tuy nhiên chính tâm từ bi muốn cứu lũ ốc thoát khỏi lưỡi hái của Tử thần, cúng dường mạng sống cho chúng mới chính là thứ trân quý, đem lại những thần thông nhiệm mầu giúp hóa giải tai ương, vận hạn xấu ác trong cuộc sống vậy. 

Chính vì vậy trong các phương pháp giải vận, chuyển hạn của Huyền học Trung Hoa, từ xem Bát tự Tử Bình, tư vấn phong thủy căn hộ cho đến Kỳ Môn Độn Giáp, dẫu rằng những phương pháp này không kém phần hiệu quả nhưng Phong Thủy Yên Minh bao giờ cũng khuyến khích khách hàng nên thực hành phóng sanh bổ trợ để giúp cải vận, hóa sát, trừ đại họa, khỏi bệnh nặng, có phúc báo lớn một cách dễ dàng mà đơn giản.  

Phóng sanh giúp đem lại mùa xuân tươi đẹp tuyệt vời

Phóng sanh giúp đem lại mùa xuân tươi đẹp tuyệt vời, cho ta và cho muôn loài 

Chu Thái Dương ()

Điều hành Phong Thủy Yên Minh (明) 0936.814.313

Chuyên gia tư vấn Phong Thủy nhà ở, xem Bát tự, gieo quẻ Kỳ Môn Độn Giáp


(*) Xem thêm

Bình luận