14/04/2020 | 2026 |
0 Đánh giá

Thăng hoa đời sống tâm linh qua hình tượng Chúa Giêsu Phục Sinh trong mùa dịch Covid 19 năm Canh Tý 2020 là bài viết giải nghĩa hình tượng Chúa Giêsu Phục Sinh theo góc nhìn Tâm linh, từ đó cho thấy ảnh hưởng tốt đẹp của Thế giới Tâm linh trong mọi tình huống hoàn cảnh. Dưới góc nhìn tích cực, Covid 19 chính là sự kiện giúp con người ngồi ở nhà nhìn lại sự vô thường của vạn vật, Sinh- Lão- Bệnh- Tử từ đó mới bắt đầu một đời sống tâm linh đích thực và trọn vẹn chứ không chỉ hình thức bên ngoài. 

https://g.page/PhongThuyYenMinh

Lễ Phục Sinh thường được xem là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm của người theo Kito Giáo vì là buổi lễ tưởng niệm cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-su từ cõi chết sau khi bị đóng đinh trên thập tự giá. Người Kitô hữu tin rằng cái chết và Sự phục sinh của Giêsu đã hoàn thành những gì mà biến cố Xuất Hành đã tiên báo: giải phóng con người khỏi tội lỗi và đưa họ vào cuộc sống do Thiên Chúa trao ban.

Người theo đạo Kito giáo tin là: Cái chết nhục nhã của Chúa Jesus trên thập giá và sự sống lại phục sinh trong vinh quang của Người là để ứng nghiệm lời Thiên Chúa Cha đã phán, rằng người sẽ sai con một của mình xuống thế gian, chịu mọi khổ cực bất hạnh để chuộc tội thế gian.

Trước hết hãy tìm hiểu ý nghĩa của từ Phục sinh. Vì sao lại gọi Chúa Giesu phục sinh mà không dùng từ khác ?

Phục Ngâm trong Phong Thủy

Phục Ngâm trong Phong Thủy Huyền Không Phi Tinh

Phục Vị trong Phong Thủy Bát Trạch

Phục Vị trong Phong Thủy Bát Trạch

Sao Phục Binh trong Tử Vi Đẩu Số

Sao Phục Binh trong Tử Vi Đẩu Số

Chữ "Phục" trong Phong Thủy Huyền Không Phi Tinh hay Phong Thủy Bát Trạch thường có ý nghĩa là trở về với sơ đồ gốc, tức là vị trí của Sơn tinh hay Hướng tinh ở Lạc thư hay Hậu Thiên Bát Quái. Nó là hình thức "Về lại nhà", về lại cái ban đầu.

Gọi Chúa Giesu "Phục Sinh" không nhất thiết phải hiểu theo nghĩa Chúa đã chết đi và sống lại theo nghĩa đen. Nếu hỏi một nhà khoa học về từ Phục Sinh, chắc chắn anh ta sẽ hoài nghi về điều đó. Phục Sinh ư ? Làm gì có chuyện đó. Khoa học là thực nghiệm. Không thể có hiện tượng một người chết đi và sống lại như vậy được, đó là chuyện không thể xảy ra vì trước đó cũng như hiện tại chưa xảy ra hiện tượng như vậy bao giờ !

Trong Y văn Vẫn có những trường hợp chết lâm sàng, tim hay não vẫn còn hoạt động, nhưng khi sống lại như thế thường gọi là Hồi Sinh, không thể gọi là Phục Sinh. Nếu chết đi và sinh ra ở trong một gia đình khác lại gọi là Tái Sinh. Vậy Phục Sinh ở đây nên hiểu như thế nào mới đúng ?

Mùa Phục Sinh năm Canh Tý 2020

Mùa Phục Sinh năm Canh Tý 2020

Phục Sinh theo góc nhìn của những hành giả có đời sống tâm linh cao cấp chính là "Trở về với cái ta đã từng là". Chúa Giesu không bao giờ chết. Cái chết chỉ là sự thị hiện trước mắt người thường rằng có một Đức Chúa Giesu bằng xương bằng thịt đang nằm bất động, tim không còn đập, mũi không còn thở, não không còn hoạt động. Cái chết có thể diễn ra với người thường nhưng không thể diễn ra với Chúa Giesu, một trong Tam Vị Nhất Thể (Trinitas).   

Chúa Ba Ngôi - Tam Vị Nhất Thể

Chúa Ba Ngôi:Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần - Tam Vị Nhất Thể Trinitas

Tam Thần Ấn Giáo: Shiva, Vishnu, Brahma - Trimurti

Tam Thần Ấn Giáo: Shiva, Vishnu, Brahma - Trimurti

Tam thân Phật: Pháp Thân, Báo Thân, Ứng hóa Thân

Tam Thân Phật Giáo: Pháp Thân, Báo Thân, Ứng hóa Thân - Trikaya

Các Tôn giáo trên thế giới có thể khác nhau nhưng khái niệm Tam vị Nhất Thể là tương tự nhau. Ba tôn giáo lớn trên thế giới: Phật Giáo, Ấn Giáo, Kito Giáo có cách diễn tả Tam Vị Nhất Thể vô cùng giống nhau. Nếu chịu nghiên cứu tìm hiểu khái niệm Tam Vị Nhất Thể ở các tôn giáo này bạn sẽ thấy chúng có cùng một điểm chung, trùng hợp một cách đặc biệt !

Theo đó, Phật (Như Lai), Đức Chúa Cha, Thần Shiva (Sáng tạo và Hủy Diệt) tượng trưng cho Chân Lý, hiện thân của Chân Lý tuyệt đối, là Bản chất Nguyên Thủy của vũ trụ, là Thiêng Liêng, là Đấng Tối Cao, là Đại Ngã (Brahman), là Đấng Vô thượng không gì có thể hơn !

Chân lý tuyệt đối

Chân lý tuyệt đối: Ta là cái đang là.

Đã là Chân lý tuyệt đối thì không có sinh, không có diệt, mãi mãi trường tồn với thời gian, là cái mà hành giả trong đời sống tâm linh phải hướng về. "Phục Sinh", "Phục Vị" chính là hướng về cái Chân lý tuyệt đối đó, và quá trình hướng về Chân lý tuyệt đối chính là con đường tu học, chỉnh sửa tâm thức cá nhân thành Tâm thức Christ (Từ Bi, Bình Đẳng, Bác Ái), Tâm thức Như Lai (Thường - Lạc - Ngã - Tịnh).

Nếu thực sự hiểu được như vậy thì Lễ Phục Sinh chính là giai đoạn đánh dấu bước ngoặt trong tâm thức của mỗi con người Kito giáo. Chính họ phải chuyển biến tâm thức mình, nâng cao tâm thức của mình sao cho trùng tần số với Tâm thức Christ, tâm thức của Đấng Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần, chỉ có vậy họ mới có thể "về nhà", trở lại với bản chất mình đã từng là. Đó là hành trình chuyển hóa từ bên trong của mỗi con người (Đạo lộ tu học nội tâm) chứ không chỉ đơn giản là ăn mừng sự kiện Chúa Giesu sống lại và giải phóng con người khỏi tội lỗi nhờ hành động chuộc tội vĩ đại của mình !

Lễ Phục sinh 2020 - thời điểm chuyển hóa tâm thức từ bên trong

Lễ Phục sinh 2020 - thời điểm chuyển hóa tâm thức từ bên trong

Nếu có điểm khác biệt giữa Phật Giáo với các Tôn giáo khác chính là lý luận Vô Thần. Nếu Ấn Độ Giáo và Kito Giáo cho rằng có một đấng thần linh khai sáng tạo ra vạn vật muôn loài con người thì Phật giáo cho rằng mọi vật đều do Duyên sinh !

Bảng Thập Nhị Nhân Duyên Phật Giáo

Bảng Thập Nhị Nhân Duyên Phật Giáo

Lý Duyên Khởi (Paticca Samuppàda Dhamma" dịch là "tuỳ thuộc phát sinh, nương theo các duyên mà sinh". Tiếng Anh dịch là Dependent origination. Lý là nguyên lý hay định lý. Duyên là điều kiện. Lý Duyên Khởi có nghĩa là: "Tất cả những hiện tượng thế gian khởi lên là do nhiều điều kiện hay nhiều nhân nhiều duyên mà được thành lập." hay nói ngắn gọn: "Lý Duyên Khởi là từ điều kiện này khởi ra cái khác".

Pháp Duyên Sinh gốc từ tiếng Pàli là "Paticca Samuppanna Dhammà". Pháp này là hiện tượng thế gian. Pháp Duyên Sinh có nghĩa là "Hiện tượng thế gian (pháp) thành lập là do nhiều điều kiện, nhiều yếu tố kết hợp sinh ra nó (pháp)" hay nói ngắn gọn: "Cái này có mặt là do nhiều điều kiện sinh ra".

Người hiểu sâu về Lý Duyên Khởi và Pháp Duyên sinh sẽ hiểu rằng con người hay sinh loài trên trái đất do duyên (nhiều điều kiện) mà sinh và cũng do duyên mà hoại. Tiến trình đó là tự nhiên và khách quan không hề chịu sự chi phối của một vị thần (Nhất Thần) hay nhiều Đấng Thần linh (Đa Thần) nào cả ! Do đó các Đấng Thần linh không có quyền ban phúc giáng họa cho cuộc sống của con người. Con người sẽ nhận lấy những gì họ đã gây tạo trước đó, đó chính là Luật Nhân Quả !

Quýt làm Cam chịu

Hình tượng Quýt làm Cam chịu

Nếu hiểu thấu về Lý Nhân Quả, chúng ta không thể chấp nhận cảnh "Quýt làm Cam chịu", loài người là con Chúa gây tội để đức chúa Giesu phải chuộc tội. Nếu người cha cứ mãi chở che, bao dung bảo lãnh tội lỗi của con thì đứa con biết bao giờ mới trưởng thành ? Hơn nữa lẽ công bằng ở đâu khi để một người phải gánh tội cho hàng tỷ người trên thế giới trong khi người đó lại hoàn toàn vô tội ? 

Nhân quả thực sự chính là "Ai làm nấy chịu", nhất là trong thời điểm năm Canh Tý 2020 với dịch Covid 19 tràn lan như này. 

Nhà tiên tri Vanga đã tiên đoán về Covid 19 trong năm Canh Tý 2020

Nhà tiên tri mù BabaVanga đã tiên đoán về Covid 19 trong năm Canh Tý 2020

Nhà tiên tri mù quá cố Baba Vanga từng dự báo năm Canh Tý 2020 mang tính định mệnh và là bước ngoặt đối với toàn nhân loại. Trong sáu tháng đầu năm 2020, theo dự đoán của Vanga, một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu sẽ bắt đầu trên thế giới, hỗn loạn và bất ổn đến nỗi đồng tiền sẽ mất đi giá trị của nó, tiền không còn đóng vai trò quan trọng. Nhân loại sẽ bị  phân vân, bối rối bởi các vấn đề khác. một số trận động đất ở khu vực châu Á do hoạt động mạnh mẽ của con người gây ra, vì vậy tính toàn vẹn của địa cầu sẽ bắt đầu bị phá hủy nhanh hơn.

Vanga một lần nữa lại tiên đoán chính xác khi nói năm Canh Tý 2020 sẽ là một năm khó khăn với các đại dịch do một virus lạ gây ra. Châu Phi cũng sẽ gặp rắc rối - dịch bệnh lớn cướp đi số lượng lớn mạng sống con người. Nhân loại sẽ tìm kiếm một loại vắc - xin chống lại căn bệnh khủng khiếp trong suốt cả năm. 

Hầu hết các dự đoán trong năm Canh Tý 2020 của Vanga đều liên quan đến thảm họa thiên nhiên, chiến tranh và hòa bình, cũng như những thay đổi ở châu Á. Quan trọng hơn cả, chính nhờ những thảm họa như vậy mà người dân trên thế giới sẽ có sự giác ngộ sâu sắc khi không phải tiền bạc (giá trị vật chất) mà giá trị tinh thần sẽ được đặt lên hàng đầu, cùng với sức khỏe, tình bạn và tình yêu…

Nostradamus dự báo Covid 19 năm Canh Tý 2020

Nostradamus dự báo Covid 19 năm Canh Tý 2020

Bác sĩ, nhà giả kim, chiêm tinh và nhà tiên tri nổi tiếng người Pháp Michel de Notredam (Nostradamus) đã dự đoán tương lai trước 2240 năm. Cũng giống như Vanga, Nostradamus cảnh báo về thảm họa thiên nhiên gây chết chóc vào năm 2020. Cụ thể nhà tiên tri đã nói về hỏa hoạn quét qua tất cả các châu lục. Hậu quả lớn đến mức loài người, do lớp khói, sẽ mất tầm nhìn đối với mặt trời và mặt trăng. Hỏa hoạn được thay thế bằng mưa lớn, dẫn đến lũ lụt ở nhiều quốc gia. Các nước chịu ảnh hưởng nhất là Úc và Châu Đại Dương !

Dự đoán của Nostradamus về động đất xảy ra sau khi núi lửa thức dậy. Nhưng điều đáng sợ nhất trong các dự đoán của Nostradamus là cơn sóng thần có cường độ khổng lồ sẽ xảy ra sau khi sao chổi rơi xuống Trái đất. Kết quả là châu Phi phải chịu đựng nhiều nhất, và hậu quả nạn đói đến tiếp sau đó.

Abhigya Anand dự báo Covid 19 năm Canh Tý 2020

Abhigya Anand dự báo Covid 19 năm Canh Tý 2020

Tháng 8/2019, Chiêm tinh gia trẻ tuổi Ấn Độ Abhigya Anand thông qua các phương tiện truyền thông xã hội đã dự báo theo Chiêm tinh Vệ Đà sẽ có dịch bệnh nguy hiểm từ tháng 11/2019, tạm chấm dứt vào cuối tháng 6/2020 tuy nhiên vào ngày 20/12/2020 có thể xuất hiện một đợt dịch bệnh khác nghiêm trọng hơn tiếp tục và kéo dài đến 31/3/2021 (Link bài viết). Có thể thấy dự báo của Abhigya khá tương đồng với bài viết của Phong Thủy Yên Minh dự báo về thiên tai nhân họa năm Canh Tý 2020 (Link bài viết)

Để có thể tồn tại qua thời khắc khắc nghiệt này, bằng Chiêm tinh Vệ Đà, Abhigya hướng dẫn điều duy nhất chúng ta cần làm là tăng cường sức đề kháng bản thân bằng cách dừng ngay việc giết hại sinh vật và làm hại mẹ trái đất DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO vì sẽ làm tăng thêm nghiệp xấu của chúng ta. Nếu chúng ta không chịu dừng giết hại, chúng ta sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của mẹ trái đất. Cậu cũng thúc giục những người bán thịt hãy từ bỏ nghề nghiệp của mình để làm giảm nghiệp xấu của nhân loại.

Ăn chay - phương pháp hóa giải Covid 19 tuyệt vời nhất

Ăn chay - phương pháp hóa giải Covid 19 tuyệt vời nhất 

Theo quan kiến tâm linh, những đại dịch làm chết người có quy mô lớn bắt đầu từ nghiệp sát hại động vật và ăn thịt động vật của con người. Thế nên cách tốt nhất để phòng ngừa trước những đại dịch toàn cầu như này chính là hạn chế ăn thịt động vật, tăng cường các hoạt động phóng sanh cứu vật. Đó là giải pháp hữu hiệu và thiết thực nhất bởi lẽ nếu có vaccine thì chỉ kháng được một chủng covid 19 thôi trong khi mẹ Trái đất có thể giáng cơn thịnh nộ lên con người với hàng trăm loại virus, hàng nghìn loại thiên tai động đất, núi lửa, sóng thần các kiểu cùng một lúc !   

Ý nghĩa phóng sanh

Ý nghĩa phóng sanh 

Con người chỉ trưởng thành trong gian khó. Chính trong những thời điểm khó khăn của dịch Covid 19, tâm linh của con người sẽ thăng hoa, lòng từ bi sẽ nở rộ. Trong nguy có cơ, nếu có thể cải thiện đời sống tâm linh của mình, phục sinh Tâm thức Chirst vốn đã từng có để trở thành cái đang là, bạn sẽ có đủ sức mạnh tinh thần lẫn thể chất để kháng lại bất kỳ loại virus nào mà không cần phải dùng đến một loại thuốc men vaccines đắt tiền nào cả !

Sức mạnh tinh thần chính là loại giả dược hiệu nghiệm giúp vượt qua Covid 19

Sức mạnh tinh thần chính là loại giả dược hiệu nghiệm giúp vượt qua Covid 19

Tâm thức Christ

Hãy Phục sinh Tâm thức Christ trong bạn 

Hồn Việt

Hồn Việt

Chu Thái Dương (朱傣杨)

Điều hành Phong Thủy Yên Minh (096.799.3872

Chuyên gia tư vấn Phong Thủy nhà ở, xem Bát tự, gieo quẻ Kỳ Môn Độn Giáp

Achan người Việt Nam đầu tiên nhận Huyền thuật Hoàng Gia Thái Lan từ Lư Sĩ Hoàng Gia Thái Sorom


(*) Xem thêm

Bình luận